Filed under Don’t Do This

Beware of 10 Deadly Small Business Mistakes…

These mistakes are common to many entrepreneurs and small business owners. Beware of these deadly mistakes…………. Getting Wedded To an Idea And Sticking With It Too Long.Do not marry a single idea. Remember that ideas are the currency of the entrepreneurs. Play with many ideas and see which ones bring you money and success. No … Continue reading

Masalah Disiplin Gagalkan Usahawan Bumiputera

KUALA LUMPUR 23 Julai – Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUN menyatakan, sebanyak 65 peratus daripada usahawan bumiputera yang gagal dalam perniagaan dirosakkan oleh disiplin dan integriti yang lemah manakala 35 peratus lagi kerana masalah perniagaan yang diceburi. Ketua Pegawai Eksekutif PUNB, Datuk Mohd. Nasir Ahmad berkata, berdasarkan kajian yang dijalankan menerusi Projek Usahawan Bumiputera Dalam … Continue reading

Kenapa Usahawan Bumiputera Selalu Gagal?

Harian Metro, 24 Jul 2006 Kajian Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUN mendapati 65 peratusnisbah kegagalan usahawan Bumiputera berpunca daripada disiplin danintegriti yang lemah manakala 35 peratus kerana masalah perniagaan yangdiceburi. Ketua Pegawai Eksekutif PUNB, Datuk Mohd Nasir Ahmad berkata, kajianyang dijalankan menerusi Projek Usahawan Bumiputera Dalam BidangPeruncitan (PROSPER), mendapati sebahagian besar usahawan Bumiputera gagalmembentuk disiplin … Continue reading